Apie draugiją – LBHD

Apie draugiją

Lietuvos burnos higienistų draugija


Lietuvos burnos higienistų draugija (toliau – draugija) – tai savarankiška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija vienijanti Lietuvos burnos higienistus. Savo veiklą draugija pradėjo nuo 1999 m. ir vykdo iki šiol.

Apie Mus

Pagrindinis draugijos tikslas – suburti draugijos narius profesionalios burnos higienos bei odontologinių ligų profilaktikos problemoms Lietuvoje spręsti.

Uždaviniai:

1.aktyviai dalyvauti ruošiant ir svarstant dokumentų projektus,
2.gilinti burnos higienistų profesines žinias, nagrinėti odntologinių ligų profilaktikos problemas,
3.rūpintis sistemingu burnos higienistų kvalifikacijos kėlimu,
4.skatinti kūrybinę burnos higienistų veiklą ir remti naujų profesionalios burnos higienos metodų įdiegimą į klinikinę praktiką,
5.organizuoti mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius tiek savaraniškai, tiek ir su kitomis draugijomis, organizacijomis bei asociacijomis,
6.skelbti draugijos narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti konferencijų, seminarų bei kt. Renginių medžiagą, rekomenduoti leidinius spaudai, juos recenzuoti, užsiimti kita leidybine veikla,
7.bendradarbiauti su analogiškomis ar giminingomis Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių draugijomis, tarptautinėmis draugijomis, tapti jų tikruoju ar asocijuotu nariu,
8.palaikyti ryšius su sveikatos apsaugos valdymo institucijomis ir dalyvauti sprendžiant visus su burnos higienos specialybe susijusius klausimus.

Burnos higienistai – vieni iš burnos priežiūros specialistų, kurių pagrindinis darbas yra rūpintis periodonto ligų ir dantų ėduonies profilaktika. Pacientui atliekama daug procedūrų, bet visų pirma turi būti atliekama profesionali burnos higiena, išsamiai išaiškinama kaip pasirūpinti burnos sveikata, kokias priemones naudoti ir kokią jos turi įtaką. Neatlikus profesionalios burnos higienos negalima atlikti tolimesnio kokybiško periodonto ligų gydymo, gydytojui odontologui sunkiau gydyti dantų ėduonį bei jo komplikacijas, sunku užtikrinti atokiuosius gydymo rezultatus. Tyrimais įrodyta, kad atlikus profesionalią burnos higieną (pašalinus mineralizuotą ir minkštąjį apnašą nuo dantų paviršių) pagerėja savijauta, sumažėja periodonto ligų bei jų komplikacijų, pagerėja sugydytų dantų kokybė, plombų laikomumas, kokybiškiau atstatoma kramtymo funkcija.

Burnos higienistai atlieka svarbų vaidmenį dantų ėduonies profilaktikos programose. Jie dengia vaikams dantų vageles silantais, formuoja vaikams asmens burnos higienos įpročius. Yra duomenų, kad pradėjus taikyti ėduonies profilaktikos priemones nuo vaikystės, ėduonies paplitimas ryškiai sumažėja ir tarp suaugusiųjų. Sveikų dantų išsaugojimas padeda išsaugoti pilnavertę kramtymo funkciją.

Burnos ir dantų ligų profilaktikos užtikrinime burnos higienisto kaip specialisto vaidmuo turi būti neatsiejamas. Siekiant užtikrinti puikią burnos higieną tiek tarp vaikų ir tarp suaugusiųjų turėtų egzistuoti komandinio darbo principas, kurio pagrindu odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios komandos vienas iš narių - burnos higienistas.

Siekiant teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų kokybės kiekvieno burnos priežiūros specialisto praktinė veikla turi būti neatsiejama su nuolatiniu profesinės kvalifikacijos tobulinimu. Draugija nuolat rūpinasi burnos higienistų kvalifikacijos tobulinimu ir kasmet organizuoja konferencijas ar seminarus. Jų tematika dažnai tenkina pačių specialistų – burnos higienistų poreikius ar pateikiamos aktualiausios naujovės burnos higienisto darbe.

Per laikotarpį nuo 1999 iki 2007 yra pasikeitęs ne vienas draugijos pirmininkas.
Nuo 1999 iki 2001 m. pirmininke suvažiavimo metu buvo išrinkta Gitana Rėderienė, nuo 2002 iki 2004 m. – Edita Brasaitė, nuo 2004 iki 2005 m. Laima Keziene, nuo 2005-12-10 iki 2016-10-15 Danguolė Mieldažienė, nuo 2016-10-15 iki dabar Gitana Rėderienė.

2016-10-15 suvažiavimo metu buvo patvirtinta šios sudėties draugijos taryba: pirmininkė - Gitana Rėderienė, pavaduotoja - Danguolė Mieldažienė, iždininkas - Rita Juchnevičienė, sekretorius - Rima Adomaitienė ir 2 nariai - Kristina Saldūnaitė, Giedrė Morkūnaitė.

Taip pat buvo suformuota Revizijos ir Teisės bei etikos komisijų sudėtys.

Revizijos komisijai priklauso: K. Paužienė, R. Paužienė, A. Dubinskienė

Teisės ir etikos komitetui priklauso: J. Zūbienė, R. Amblažėjūtė, V. Čepukienė.

Dėka draugijos tarybos bei kitų narių, draugija glaudžiai bendradarbiauja su švietimo institucijomis rengiančiomis burnos higienistus bei su odontologinės priežiūros įstaigomis. Tai sėkmingai leidžia rūpintis burnos higienistų rengimo kokybe bei praktinės veiklos darbo sąlygomis.