Privatumo politika – LBHD

Privatumo politika

[vc_row css=”.vc_custom_1533477401703{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column][vc_column_text]

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja Lietuvos burnos higienistų draugijos (juridinio asmens kodas 191972885,Žalgirio g.115, Vilnius) (toliau – draugija) ir draugijos nario ir /arba mokymų gavėjo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Europos Sąjungos reglamentas Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Registravimo formoje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad draugija juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Draugija vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  Tinklapio administratorius gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita tinklapio registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 Jūsų mokymų organizavimui;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su mokymų organizavimu;

2.2.4 siųsti informacijai apie mokymus;

2.2.5 mokymų pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimui;

2.2.6 mokymų kokybės įvertinimui;

2.2.7 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Draugija turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis, anuliuoti šių duomenų pagrindu išduotus pažymėjimus ar kitus dokumentus arba apriboti Jūsų galimybes naudotis tinklapiu.

  1. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar prašymas ištrinti duomenis

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, ar prašyti susipažinti su savo duomenimis,  apriboti duomenų tvarkymą, prašyti ištrinti duomenis pranešdamas apie tai adresu info@lbhd.lt arba telefonu 8 68250409, ar pateikti skundą priežiūros institucijai.

  1. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. «cookies»). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis tinklalapiu sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Duomenys apie kaupiamus slapukus

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 Draugija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami tinklalapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]